Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kroužek mladých hasičů

SOPTÍCI

 

! Nový Facebook !

 

k1024_1500905_12621.jpg

Kontakty:

starosta SDH a vedoucí kroužku : Martin Žebro 603 215 229 , soptici.klanovice@seznam.cz

 

Kroužek je při SDH Praha Klánovice. Historie SDH sahá do roku 1930, kdy byl 31. srpna sbor ustanoven. Kromě zásahových a likvidačních pracích při řešení mimořádných událostí a pomoci občanům pořádá SDH také kulturní a preventivní akce.

 

Dlouhá léta se u hasičů hovořilo, že bychom měli založit mladé hasiče. Nabádalo nás k tomu i Městské sdružení hasičů hl. m. Prahy, že to bude i prezentace sboru, učit děti něco nového a možnost si vychovat nové členy do výjezdu. To samé nám i říkali kolegové z okolních sborů. Byli jsme si vědomi, jak náročný úkol to bude na čas, lidi i peníze. Nakonec jsme si řekli, že to dáme. Je potřeba si věřit a nebát se.

 

Kroužek začal v září 2017 na veletrhu kroužků náborem dětí a nových členů, kteří nám přislíbili pomoc. Navštívili jsme 2. třídu základní školy, kde jsme dětem řekli o činnosti hasičů, měli si možnost plno věcí vyzkoušet a nakonec ukázaly rodičům v sobotu dopoledne na Přimském náměstí, co se za těch pár hodin naučily. Dále jsme děti lákali na "Zábavném odpoledni s hasiči". Podařilo se nám oslovit nové vedoucí a začaly se hlásit nové děti. V listopadu jsme se začali scházet na zbrojnici. Je moc fajn, že máme nové vedoucí, kteří do toho mají chuť.

 

1.1.2018 nás Městské sdružení hasičů oficiálně uznalo jako kroužek mladých hasičů - Soptíci Klánovice. Tímto se navázalo na léta 1982-1990 kdy zde kroužek byl. Vedl ho pan Václav Musil. Scházíme se každé úterý od 16:30 do 18.00 v prostorách zbrojnice. K Soptíkům stále uvítáme nové děti, jak chlapce, tak i dívky. Spodní hranice věku jsou 3 roky, kdy od 3 do 5-ti let se jedná o přípravku. Je možné, aby děti v přípravce navštěvovali kroužek společně s rodiči.

 

Cílem je, vzbudit u dětí zájem o pohyb a hasiččinu, naučit se reagovat v krizových situacích a zdokonalit se v oblasti požární ochrany, aby se v dospělosti mohli rozhodnout vstoupit do jednotky a podílet se na požární ochraně v obci. Kroužek není jen o hasiččině. Mladí hasiči jsou vedeni ke spolupráci v týmu ostatních dětí. Učí se poznávat sami sebe, své kamarády, vzájemně si pomáhat, získávat nový kamarády a přijmout je do kolektivu. Výcviky a následnými soutěžemi získávají postupně fyzickou a psychickou odolnost, obratnost, odvahu a zdravé sebevědomí. U přípravky a nových dětí je náročnost minimální, aby si děti postupně získaly důvěru ke kroužku. Kromě hasiččiny jsou mladí hasiči vedeni k poznávání a ochraně přírody. Chceme proto občas udělat nějaký výlet do přírody či navštívit nějaké kulturní zařízení. První náš výlet byla exkurze výtopny Zlíchov, návštěva hasičské stanice centrála v Praze a s kolegy z SDH Koloděje jsme byli na týdenním letní soustředění v Černošicích.

 

Činnost u „dobráků“ je různorodá. Jedná se o výjezdy a s tím tedy spojená práce na zbrojnici, autech, absolvování různých školení, výcviky, taktická cvičení atd. Dále je to výchovně preventivní činnost, vzdělávání se v řešení krizových situací. Ze své zkušenosti víme, jaký problém mají lidé správně zavolat na tísňovou linku, správně poskytnout první pomoc. Umět se zachovat při kouři v domě, nebo u dopravní nehody. Proto je potřeba neustálá osvěta. Návštěva škol a školek, pořádat akce typu "Zábavné odpoledne s hasiči","Den otevřených dveří", či založit kroužek mladých hasičů. Možná, že z těchto akcí si každý něco odnese a pak třeba si vzpomene, jak správně zavolat na tísňovou linku, poskytnout první pomoc, správně se zachovat při požáru. Nebo z kroužku vzejdou noví členové jednotky. Výhoda nových členů z kroužku bude ta, že se učí hasiččině i zásady dobrovolných hasičů. Je pravda, že je velký problém získat nové členy do jednotky. Věříme, že i toto může být cesta. Také ale musí být i nějaká zábava, jako taneční

zábava s tombolou. Vždyť to děláme vše zadarmo a bez srandy to nejde. I při dalších našich preventivních akcí musí být nějaká sranda. Je to přeci setkání lidí, kteří se chtějí něco naučit, ale i pobavit. Vždy by to měla být propagace spolku jako celku a musí být spolupráce s dalšími spolky, sdruženími a obcí.

 

Zpět k našim Soptíkům. Kromě tahání proudů (požárního útoku), probíráme s malými „soptíky“ první pomoc, vázaní uzlů, nauku o hoření, jeho procesu, třídy požárů a hasiva, jak správně volat na tísňovou linku, složky IZS. Dále procházíme zásahová vozidla, kde se děti učí poznávat nové nářadí, agregáty, technické prostředky a jejich využití. Probíráme, vystroj a výzbroj hasičů a další jejich speciální obleky. S okolními sbory provozujeme soutěže a tréninky v požárním útoku. Postupně se snažíme Soptíky vézt k základům požární taktiky (jak zasahovat u požáru). Vše má probíhat úměrně věku. Obecně není až tak kladen důraz na rychlost, ale na kvalitu. Je potřeba mladé hasiče správně zaujmout, tak aby si upevnili získané vědomosti a do činnosti zapojily každého člena týmu.

 

Kroužek je i finančně náročný. Nákup oblečení, hadic, armatur, nástřikových terčů, přenosné stříkačky, sportovního oblečení a dalších věcí něco stojí. Na kroužku se momentálně podílí sbor a městská část. Dále je možnost využít financování z Městského sdružení hasičů Praha či někdy bývá i možnost grantu z Ministerstva školství. Podařilo se nám získat i první sponzorský dar. Už za těch pár měsíců je vidět, jak se děti snaží, bojují s různými nástrahami, soutěží mezi sebou. Největší odměnou pro nás je, že to děti baví. Soptíky za jejich výkony budeme odměňovat nějakou dobrotou ale i různými výlety.

 

Prvním vystoupením kroužku na veřejnosti byl "Den otevřených dveří" 20. května 2018, který byl součástí "Běhu naděje". V tento den Soptíci předvedli požární útok poprvé veřejně. V rámci výstavy na zbrojnici měli svůj koutek, kde ukázaly, co se na kroužku učí. Předvedly, co se vše za půl roku naučily. Dostaly odměnu a velkou pochvalu. Už se všichni moc těšíme na další akci, kterou bude již desáté "Zábavné odpoledne s hasiči" konaná 8. září 2018 od 14 hodin v okolí Haly starosty Hanzala.

 
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář