Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva velitele výjezdové jednotky o činnosti za rok 2011

15. 3. 2013

Loňský rok byl v meziročním hodnocení výjezdů poměrně slabý. Celkových 12 ostrých výjezdů bylo méně, než minulá léta. Jeden z důvodů, proč jsme byli tak málo vyzýváni k výjezdu, je i ekonomická krize. Profesionálním jednotkám jsou neustále snižovány finanční prostředky na provoz a činnost a tudíž musí prokazovat akceschopnost svých jednotek. Na základě toho jsou jednotky dobrovolných sborů méněkrát vyzýváni k výjezdu. To je i náš případ.

Poprvé v loňském roce jsme byli osloveni 1. ledna občanem z Běchovic. Po vyhlášení poplachu, vyjetí z garáží a nahlášení na opis Praha jsme byli vráceni. Jednotka nezasahovala.

Další výjezd byl až v březnu, kdy jednotka likvidovala ropné látky vyteklé na komunikaci v ulici Votavova.

9. dubna vyjíždí jednotka na likvidaci padlého stromu v ulici V pátém.

Z hasičského hlediska se dostavil konečně požár. Dne 10. dubna vyjíždějí hasiči Klánovice do ulice Nové dvory. Zde majitel pálil suché větve a oheň se mu vymknul kontrole.

Další požár nenechal na sebe dlouho čekat. Na vyzvání PČR zajíždíme do sousedního Újezda nad lesy k uhašení hromady hořících pražců.

V loňském roce se naše jednotka také zúčastnila 3x čerpání vody, v Újezdě ze zatopených garáží, v Klánovicích ze zatopených šachet v ulici Úprkova a ze sklepa hlavní budovy dětského domova.

V létě jsme 3x likvidovali obtížný hmyz z podkrovních prostor.

V září byla jendotka hasičů v Klánovicích požádána městskou policií a policií České republiky o spolupráci při hledání ztracené osoby v lese. Po prohledání 1/3 daného prostoru bykla akce ukončena. Dotyčný pán se nalezl, vrátil se dosti zmatený sám domů.


V roce 2011 se dosti věcí změnilo, ale i tak se naše jednotka věnovala všemu, co je k hasičině tzv. přirozené a i některé věci, které doposud zvykem nebyly. V roce 2011 naše jednotka odpracovala celkem 1322 hodin, ať už to byla práce pro obec, na technice, na zbrojnici, ale také školení, cvičení... To vše dělá jednotka zdarma a ve volném čase. Již k zmíněné práci pro obec, která je zároveň naším zřizovatelem, patří přesněji řečeno pomoc občanům Klánovic (442 hodin).

Dne 20.dubna nám byl předám jeep Nissan Patrol, který nám práci ve špatně přístupném terénu, čili u nás v lese dosti usnadní, myslím si, že je snažší jet lesem „malým“ Nissanem, než velkou cisternou. Na Nissana jsme čekali docela dlouho, až jsme se konečně dočkali, zároveň to přineslo určité starosti s tím spojené. Auto bylo v barvách Městské policie a tak bylo olakováno a polepeno do barev hasičských. V další fázi se muselo auto převést na Městskou část, zařadit do integrovaného záchraného systému a v neposlední řadě zařadit i do výjezdu jednotky sboru. Na údržbě techniky jsme proto strávili 232 hodiny.

8. září při návštěvě primátora Hl. m. Prahy Mudr. Svobody v Klánovicích, nám bylo vozidlo slavnostně předáno.

Další kapitolou je školení a cvičení jednotky. Tyto dvě podskupiny jsou pro hasiče asi nejdůležitější součástí z celé hasičiny. Jak jednou řekl jeden moudrý člověk, opakování je matka moudrosti. Proto se musí jednotka věnovat cvičení a školení, aby mohl zásah být dá se říci skoro dokonalý. Každý z členů výjezdové jednotky musí vědět i o půlnoci, když ho někdo vzbudí, kde má v autě například uloženou proudnici, ale i strojník musí naprosto dokonale znát celý svůj vůz. Cvičení není nikdy dost, proto jsme se mu letos věnovali víc, než předešlé roky. Novinkou bylo i noční cvičení, které jsme uskutečnili společně s SDH Újezd nad lesy a které bylo zaměřeno na vyhledání předmětů v ohraničeném prostoru lesa, komunikaci s vysílačkou, vzájemné výpomoci, komunikací mezi členy, ale také v orientaci ve vyhrazeném prostoru, to vše museli provádět v dýchacím přístroji. Této kapitole cvičení a školení jsme se věnovali 372hodin.